Dopravní cesty ve skladech - Galerie

Zveme vás k prohlížení fotogalerie, ve které uvádíme příklady naší práce. Uvidíte, jaké dopravní cesty a dopravní trasy jsme připravili ve skladech, jak vypadají vodorovné značky pro víceúrovňové automobilové garáže a linky namalované na sportovních hřištích a dalších sportovních zařízeních. Na fotografiích můžete jasně vidět, že s péčí provádíme naši práci, s péčí nejen o jejich trvanlivost, ale také o estetický vzhled. Proto pokud potřebujete profesionální služby pro lakování linií v halách nebo ulicích na silnicích, kontaktujte nás prosím

 

Dopravní cesty a trasy


droga komunikacyjna w magazynie
oznakowanie drogi komunikacyjnej w magazynie
ciąg komunikacyjny w magazynie
oznakowanie ciągu komunikacyjnego w magazynie
hala magazynowa
oznakowanie komunikacyjne na hali
zespół malowanielini.pl
wyznaczony na magazynie ciąg komunikacyjny
oznakowanie poziome na magazynie
ciąg komunikacyjny na magazynie
droga transportowa i ciąg komunikacyjny na magazynie
malowanie linii przed zakładem produkcyjnym

 

Venkovní a krytá parkoviště, garáže


oznakowanie na parkingu krytym
oznakowanie na parkingu zewnętrznym
pasy na parkingu podziemnym
oznakowanie na parkingu podziemnym
garaż podziemnny
oznakowanie poziome ścieżki rowerowej

 

Paměťová pole


pola odkładcze na hali
pola odkładcze na zewnątrz
pola odkładcze
linie na magazynie
linie odkładcze na hali przemysłowej
hala, znaki poziome

 

Hřiště a sportovní haly, běžecké pásy


malowanie lini na bieżni
linie poziome na boisku
przybliżenie linii na boisku
numery startowe na bieżni
oznakowanie poziome na hali sportowej
oznakowanie poziome na boisku do gry w koszykówkę

 

Průmyslové blatníky, technické bariéry, oddělovače atd.


słupki ostrzegawcze
barierki ostrzegawcze
różne wielkości obojnic przemyslowych
słupek ostrzegawczy
obojnice przemysłowe na hali produkcyjnej
barierki ostrzegawcze na hali produkcyjnej

 

Střešní malba a ochrana


malowanie połaciowe i protekcja na hali
malowanie połaciowe
malowanie połaciowe na hali produkcyjnej
malowanie poziome w magazynie
linie ostrzegawcze
malowanie

 

Piktogramy, zdravotní a bezpečnostní značky a nápisy


znak bhp, wyłącznik awaryjny
znak stop namalowany na hali
oznakowanie poziome
znak bhp
piktogram
znak poziomy stop
piktogram nie dotykać
znaki poziome na parkingu
znaki poziome na magazynie
parking dla inwalidów, znaki poziome
znak poziomy uwaga
znak poziomy uwaga drzwi

 

Označení silnic


świeżo namalowane znaki poziome
znaki poziome podczas malowania
fragment drogi wyłączony z ruchu, znaki malowane na jezdni
malowanie znaków poziomych na drodze
pracownicy malują znaki poziome
malowanie znaków poziomych

 

Další příklady


linie malowane na boisku
logo malowanielinii.pl nadrukowane na kombinezonie roboczym
oznakowanie hal magazynowych
malowanielini.pl logo na koszulce
malowanie linii na boisku
oznakowanie drogi ewakuacyjnej